Jak malovat vajíčka – Velikonoční speciál

YouTube thumbnail


Velikonoční svátky jsou v České republice spojovány s mnoha tradicemi, některé z nic máme rádi a jiné přímo zbožňujeme. V tomto videu Vás Kateřina Medková naučí, jak netradičně namalovat vajíčka a jak si z nich vyrobit velikonoční řetěz.
Inspiraci pro toto video jsme čerpali na webu:
Mathematische Basteleien – Egg curves
Malování vajíček
Myšlenka na […]

Sirky a Ludolfovo číslo π

YouTube thumbnailV prosinci roku 2013 jsme na Jaderce odhadovali číslo \(\pi\) pomocí hodu sirkou. Ve dvou videích se můžete podívat na to, jak a proč experiment funguje a jak dopadl. Použitou metodu navrhl v 18. století francouzský matematik Georges-Louis Leclerc de Buffon.
Podle experimentu nám vyšel odhad \(3.00\), což se, jak si můžete […]

Týden vědy na Jaderce

YouTube thumbnail


Týden vědy na Jaderce
Týden vědy na Jaderce je určen fyzikálně, matematicky, informaticky či chemicky nadaným a motivovaným studentům, kteří uvažují o studiu na přírodovědných oborech vysokých škol. Hlavní náplní je seznámení s formou vědecké komunikace, demonstrace vybraných fyzikálních a chemických jevů pro hlubší pochopení teoreticky vykládané látky a […]

Hexaflexagon – Ing. Lubomíra Balková, Ph.D.

YouTube thumbnail
V sérii tří videí Vám ukážeme, co hexaflexagon je, jak ho můžete složit a jak si usnadnit orientaci v něm vhodným vybarvením.

Tralalalala – Sportovní tým při FJFI ČVUT v Praze

Youtube thumbnail

Ač se to tak nemusí na první pohled zdát, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská disponuje hned několika sportovními týmy. Momentálně pěti mužskými a jedním ženským týmem pro malou kopanou, dvěma smíšenými týmy volejbalovými a jedním přípravným, jedním florbalovým a jedním basketbalovým týmem.
V současné době se účastní Strahovské fotbalové ligy, Fotbalovou liga Haunspaulka, Amatérské […]

Pravý úhel je tupý

YouTube thumbnail

Patrik Urban dokazuje velmi zvláštní větu:

Nechť \(\alpha\) je pravý. Pak \(\alpha\) je tupý.
Důkaz provede metodou obrázku. Vzhledem k tomu, že věta není pravdivá, ve skutečnosti dokáže neplatnost obrázkových důkazů. Proto vždy vše dokazujte výhradně analyticky.

Jaderná Videosoutěž

Jaderný lid soutěží o nejlepší video. Na začátku roku 2014 skončilo první kolo, ve kterém jsme shromáždili scénáře a nyní probíhá jejich natáčení. Hotová díla můžete prohlížet v kategorii Jaderná Videosoutěž.
Další informace na webu Videosoutěže.

Jak násobit bez násobení

YouTube thumbnail

Ing. Lubomíra Balková, Ph.D. a Bc. Martin Flusser násobí velká čísla s použitím pouze malé násobilky, nebo prstů na ruce.
Ve videu vysvětlí, že násobení pomocí tužky a papíru indo-arabským způsobem, jak jsme se všichni učili na základní škole, není jediný možný způsob. Algoritmů násobení existuje celá řada.
Ukáží alespoň pár z nich: čínské […]