Archiv | Jaderná Videosoutěž

Galaodpoledne Videosoutěže

Jaderná videosoutěž je za námi! 5. března jsme soutěž zakončili slavnostním odpolednem a vyhlášením vítězů.
Cílem Videosoutěže bylo pobídnout studenty a pracovníky fakulty, aby natočili videa více či méně spojená s naší fakultou. Zároveň jsme chtěli vytvořit jakýsi ekosystém, v rámci kterého budou vznikat fakultní videa.

Jaderná Videosoutěž

Uplynul rok a Jaderná Videosoutěž se chýlí ke konci. Nakonec máme 6 soutěžních videí z různých oblastí matematiky, komedie, matematické komedie a dalších.

Pravý úhel je tupý

YouTube thumbnail

Patrik Urban dokazuje velmi zvláštní větu:

Nechť \(\alpha\) je pravý. Pak \(\alpha\) je tupý.
Důkaz provede metodou obrázku. Vzhledem k tomu, že věta není pravdivá, ve skutečnosti dokáže neplatnost obrázkových důkazů. Proto vždy vše dokazujte výhradně analyticky.

Jaderná Videosoutěž

Jaderný lid soutěží o nejlepší video. Na začátku roku 2014 skončilo první kolo, ve kterém jsme shromáždili scénáře a nyní probíhá jejich natáčení. Hotová díla můžete prohlížet v kategorii Jaderná Videosoutěž.
Další informace na webu Videosoutěže.

Jak násobit bez násobení

YouTube thumbnail

Ing. Lubomíra Balková, Ph.D. a Bc. Martin Flusser násobí velká čísla s použitím pouze malé násobilky, nebo prstů na ruce.
Ve videu vysvětlí, že násobení pomocí tužky a papíru indo-arabským způsobem, jak jsme se všichni učili na základní škole, není jediný možný způsob. Algoritmů násobení existuje celá řada.
Ukáží alespoň pár z nich: čínské […]