Galaodpoledne Videosoutěže

Jaderná videosoutěž je za námi! 5. března jsme soutěž zakončili slavnostním odpolednem a vyhlášením vítězů.

Cílem Videosoutěže bylo pobídnout studenty a pracovníky fakulty, aby natočili videa více či méně spojená s naší fakultou. Zároveň jsme chtěli vytvořit jakýsi ekosystém, v rámci kterého budou vznikat fakultní videa.

galaodpoledne ve studovně

galaodpoledne ve studovně

Určitě můžeme říci, že Videosoutěž byla, je a bude úspěchem. A protože se jedná o oblast filmové kultury, zakončena byla galaodpolednem. To proběhlo ve studovně Trojanky. Kromě odborné poroty složené z takových velikánů jako jsou: pan docent Humhal, doktor Břeň, doktor Mikyška a doktor Štefaňák, nás poctil svou návštěvou dokonce i pan děkan profesor Jex. Porota měla za úkol vybrat jedno video, jehož autor si odnesl Cenu poroty. Tím byl největší hrneček ze speciální série 11 hrnečků, které pro nás vyrobili v dílně FOKUS Turnov, která pomáhá občanům s duševním onemocněním a mentálním postižením při jejich začleňování do společnosti.

Hrnečky pro soutěžící

Hrnečky pro soutěžící

Vítězný hrneček si nakonec odnesl Honza Mareš za video „Zažijte s námi něco nového“. Poté proběhlo veřejné hlasování, které rozhodlo o výsledném pořadí soutěžních videí. Výherci si pak kromě diplomů a zbylých hrnečků mohli vybrat ještě některou z lukrativních cen, mezi kterými se našli takové špeky jako například Kulinářský majstrštyk doc. Humhala či doc. Pošty, Noc s Davidem Břeněm a další.

Pro pořádek uvádíme ještě celkové pořadí dle hodnocení diváků:
1. místo – Den Jaderňáka – Amal Magauina
2. místo – Mechanika: cesta ke hvězdám – Jakub Kantner & Lukáš Bátrla
3. místo – Pracujeme paralelně – Milena Svobodová
4. místo – Pravý úhel je tupý – Patrik Urban
5. místo – Jak násobit bez násobilky – Ľubomíra Dvořáková (rozená Balková) & Martin Flusser
6. místo – Zažijte s námi něco nového! – Jan Mareš

Všem zúčastněným gratulujeme! A nabádáme vás: „Neváhejte a točte!“