Trisekce úhlu – Jakub Solovský

Trisekce úhlu

Trojici klasických problémů antické matematiky tvoří zdvojení krychle, kvadratura kruhu a trisekce úhlu. Těmito konstrukčními úlohami se zabývali již staří Řekové. Ke konstrukci můžete použít pouze pravítko a kružítko.

Trisekce úhlu v podstatě znamená rozdělení úhlu na třetiny. Řešení tohoto problému předložil až v 19. století francouzský matematik Pierre Wantzel, který na základě Galoisovy teorie dokázal, že pro obecný úhel nelze pouze s pravítkem a kružítkem trisekci provést.

Existují ale jiné metody, kterými lze úhel na třetiny rozdělit. Jednou z nich je použití origami. Tuto metodu Vám ve videu Jakub Solovský předvede i řádně vysvětlí.