O historii počítačů – doc. RNDr. Emil Humhal, CSc.

O počítači URAL 2Vstupy a výstupy na počítači URAL 2O počítači M-20

S panem docentem jsme natočili asi hodinu dlouhé povídání. Vyprávěl nám, jak se učil ve škole programovat na počítači URAL, jak se dostal přímo k další verzi počítače URAL 2 nebo o svých zkušenostech z ruské Dubny.

Zatím jsme publikovali tři videa:
(1/2) O počítači URAL 2 – doc. RNDr. Emil Humhal, CSc.
(2/2) Vstupy a výstupy na počítači URAL 2 – doc. RNDr. Emil Humhal, CSc.
O počítači M-20 [Dubna: Rusko] – doc. RNDr. Emil Humhal, CSc.

Další pokračování chystáme.

S panem docentem Humhalem vyšel i rozhovor ve fakultním časopise Corpus Omne:
Rozhovor s doc. RNDr. Emilem Humhalem, CSc.